Menu

A/B testimine – miks ja kuidas?

Isegi kui su kodulehte külastatakse palju ja reklaamid toimivad, jääb ometi õhku küsimus, kas ei saaks veel paremini. Täna vaatamegi, kuidas parandada kodulehe konversiooni ehk kuidas saada rohkem päringuid ja tellimusi, kasutades selleks A/B testimist. Meie eesmärk on leida need põhielemendid, mis otsustavad, kas kodulehe külastajast saab klient – päeva lõpuks ei ole ju tähtis, kui mitu külastajat kodulehel käis, vaid mitu päringut, ostu, tellimust tehti.

Antud blogi põhiteemad:

  • mis on A/B testimine?
  • miks on A/B testimine oluline?
  • kuidas A/B testimine käib?

Mis on A/B testimine?

A/B testimine on protsess, mille käigus kuvatakse kodulehe külastajatele selle lehe erinevaid versioone, näiteks näeb 50% külastajaid ühte versiooni ja 50% teist. Sellise testimis­meeto­diga peaksid tulema välja need detailid, mis külastajat enim mõjutavad. Järjepidevalt uusi versioone välja töötades saame konversiooni suurel määral muuta.

Proovi välja selgitada, mis on need elemendid, millest kõige rohkem sõltub külastaja hakka­mine kliendiks või päringu tegijaks. Testida võib igasuguseid elemente: pealkirju, alapealkirju, lõikude pikkust, teksti sisu, klientide tagasisidet, CTA-nupu teksti, värvust ja suurust, pilte ja videoid. Õigete elementide testimise kaudu võidad üha suurema osa külastajatest klientideks.

A/B testimine on nagu jõusaalis käimine – ühe korra järel sa veel märgatavaid tulemu­si ei näe, nendeni jõudmiseks tuleb järjepidevalt tööd teha.

Miks on A/B testimine oluline?

Kodulehte luues ei saa kunagi kindel olla, et esimesel korral sisestatud vahelehe pealkiri, alam­pealkiri, teksi sisu ja pilt on just need, mis töötavad kõige paremini. Tuleb välja selgita­da, milline on see info, mille põhjal külastaja otsustab, kas eelistada just sinu toodet või tee­nust. See aga ei tähenda, et sa pead looma mitu erinevat kodulehte. Mõnikord piisab vaid ühe elemendi muutmisest, et konversiooni märgatavalt parandada. A/B testimise program­midega saab hõlpsasti luua oma kodulehest erinevaid versioone. 

Kuidas A/B testimine käib?

Kõigepealt tuleb koostada ostupersoona (buyer persona) oma kodulehe küljastaja profiilist: vanus, sugu, haridus, teda huvi­tavad teemad jne. Seejärel uuri, kuidas ta sinu kodulehel käitub – mida vaatab, kuhu klikib jne. Oma eelistused jäta kõrvale, sest sa ei tee kodulehte enda jaoks!

1. Info kogumine

Esimese asjana tuleks põhjalikult uurida Google Analytics’is olevat infot: kuidas inimesed lehele jõuvad, kaua nad seal viibivad, milliseid vahelehti külastavad, ja mis kõige olulisem – milliseid sarnaseid tegevusi teevad need, kes jõuavad ostuni, missugune info on nende jaoks oluline?

Kui soovid veelgi detailsemalt teada saada, kuidas inimesed sinu lehel käituvad, siis võiksid kasutada User Testingu keskkonda, kus reaalsed inimesed üle maailma külastavad sinu kodu­lehte, täidavad sinu poolt ette antud ülesandeid ja annavad sulle tagasisidet.

Kõik need tegevused lindistatakse ja hiljem saad videoid läbi vaadata ning analüüsida. Võimalik on teada saada, millist informatsiooni otsiti ja kas seda leiti, miks jäeti otsuprotsessi pooleli jne. Arvestatava ülevaate saamiseks piisab 4-7 testijast. Loomulikult võib ka 50 inimest testima panna, aga sellel ei ole väga suurt mõtet, sest (1) sarnased käitumismustrid tulevad välja kiiremini ja (2) suure info analüüsimine on äärmiselt aeganõudev tegevus.

2. Hüpoteesi püstitamine

Kogutud info põhjal saame püstitada hüpoteesi, mis on olemasoleva lehe juures valesti ja milliste muudatuste abil kodulehte parandada. Vaatame kahte näidet.

Hüpotees 1: liiga vähe inimesi liitub kliendiprogrammiga, kuna päringuvorm on liiga pikk ja keeruline (10 välja, millest 8 on kohustuslikud). Lahendus: asendame pika ja tüütu vormi 4-väljalise vormiga, kus on vaid 2 kohustuslikku välja. Sellisel juhul on vormi täitmine lihtne ja mugav ning suurem arv külastajaid registreerub kliendiks.

Hüpotees 2: toodet „abc“ ostetakse liiga vähe, kuna toote kirjeldus on liiga lühike ja selle juurde on lisatud vaid üks väike pilt, mida ei saa suuremaks klikkida. Lahendus: lisame toote juurde 4 kvaliteetset pilti, mida saab galeriis suuremalt vaadata, ning kirjutame juurde pikema teksti, mis tekitab külastajas  rohkem huvi ja ostu sooritamise tõenäosus kasvab.

Nüüd, kui probleemid on avastatud ja realistlikud hüpoteesid püstitatud, tuleks neid testida. Selleks pole tarvis programeerijat või disainerit, võid kasutada mitmesuguseid programme, mis ei eelda väga suuri teadmisi HTML-iCSS-i ja programmeerimise osas.

Üks lihtne ja mugav töörist on VWO, millega saad luua oma kodulehest 2 või rohkem versiooni ja neid omavahel võrrelda. Selleks tuleb vaid VWO script lisada kodulehele ja juba saadki ise neid muudatusi tegema hakata. Teine tööriist, Unbounce, on mõeldud ennekõike maandumislehtede tegemiseks, aga see võimaldab ka A/B testimise funktsiooni. Saad samaaegselt luua kaks kodulehe versiooni ja neid omavahel võrrelda.

3. A/B testimine – Control, Variation A, Variation B…

A/B testimise juures tuleb aru saada mõistetest nagu Control, Variation A ja Variation B. Control on sinu kodulehe hetkeversioon. Kõiki järgmiseid versioone, millega sa seda võrdlema hakkad, nimetatakse vastavalt Variation AVariation B jne.

Soovitan alustada tavapärasest A/B testimisest, kus testid ühte muudatust korraga. Kui muudad ära kolm elementi, siis on raske hinnata, milline muutus edu tõi / ei toonud. Üks hüpotees = üks test.

Mõnikord on siiski tähtis mitme elemendi samaaegne testimine, näiteks kui soovime välja selgitada, milline lahendus töötab paremini: kas galerii, punane CTA-nupp ja lühike päringuvorm või HD video ja pikk päringuvorm. Selleks võib kasutada Multivariate testingut.

 

4. A/B testimise tulemuste analüüs ja uuesti testimine

Parimate tulemuste saamiseks lase testidel kesta vähemalt 4-12 nädalat sõltuvalt külastaja­te arvust ja hüpoteesidest. Mõned tulemused võivad ilmneda kiiremini, kuid pikema perioodi tulemused on kindlamad.  Hiljem on näha, millise versiooni kuvamisel tegutseti kõige rohkem sinu poolt soovitud viisil, olgu selleks siis toote ostmine, kliendiprogrammiga liitumine vm. Pane halvemini töötavad versioonid kinni, loo kõrvale uus variant ning proovi sellega parimat versiooni võita.  Selliselt toimides on sul võimalik alati oma veebileht paremini tööle panna!

Kokkuvõte

Selleks et parandada kodulehe konversiooni, tuleks kasutada A/B testmist. Jäta kõrvale oma isiklik arvamus ning süvene põhjalikult Google Analytics’isse ja/või kasuta erinevaid User Testingu platvorme, et aru saada, kuidas inimesed lehel käituvad. Kui see on selge, püstita realistlikud hüpoteesid, vali sobiv testimisplatvorm ja alusta A/B testimist. Alati saab pare­mini! Testi ja testi uuesti!

Vajad abi? Küsi julgelt – pole olemas rumalaid küsimusi, on vaid rumalad vastused 🙂