Menu

Internetiturundus vs traditsiooniline turundus

Tegemist on uuendatud blogiga. Originaalpostitus ilmus 14.01.2013.

Internetiturunduse mahud on aasta-aastalt kasvanud ning Eestis on digitaalne turundus käibemahult televisiooni järel teisel positsioonil. Kuigi internetiturundus areneb kiiresti, ning kindlasti on sellele kaasa aidanud interneti eelised traditsiooniliste meediakanalite ees, siis on internetiturundus paljudele ettevõtetele siiski ähmane maastik.

Ei osata täpselt piiritleda internetiturunduse vahendeid ja võimalusi ega mõisteta valdkonna potentsiaali ning eeliseid. Tänapäeval on aga väga suur viga kui internetiturundust ei kasutata!

Turundus: internet vs traditsiooniline

Turundus jaguneb laias laastus kaheks – internetiturundus ehk digiturundus ja traditsiooniline turundus:

Traditsiooniline turundus

Internetiturundus

Raadio Kodulehe optimeerimine
Televisioon Google reklaam
Välireklaam E-maili turundus
Ajalehed Sotsiaalmeedia
Ajakirjad Sisuturundus
Kataloogid Mobiiliturundus
Brošüürid E-poed
Otsepost Bännerid

Traditsiooniline turundus on kõigile hästi teada-tuntud, nagu nimigi viitab, tänu pikale ajaloole. Iga päev näeme televiisorist reklaami, kuuleme raadiost kommertsteateid või ajalehte lugedes keerame tuima näoga tervet lehte katvad reklaamid edasi. Tõsi, traditsiooniline turundus on endiselt laialdaselt kasutatav, kuid interneti eelised võtavad üha rohkem turuosa traditsioonilistelt kanalitelt.

Internetiturundus ehk digiturundus

Internetiturunduse mõiste ei ole enam võõrsõna, kuid sisuliselt on tegu uduse valdkonnaga, mille olemasolust teatakse, kuid mille võimalusi ei osata ära kasutada. Paljud ettevõtted on seni arvamusel, et internetiturundus piirdub bännerreklaamidega suurtel uudistesaitidel ja e-posti masspostituse kampaaniatega. Tegelikkuses on internetiturundus palju laiem valdkond alustades kodulehe ülesehitusest, sisust ja optimeerimisest lõpetades Google reklaamidega ning põhjaliku analüütikaga.

Internetiturunduse eelised

1. Väiksemad kulud

Interneti turundus on kuluefektiivsem, paindlikum ja pakub paremaid võimalusi eelarvekontrolliks. Kodulehe optimeerimine on sisuliselt tasuta turundus, kuna Google ei küsi raha otsingutulemustes positsioneerimise eest. Ka makstud reklaam ehk PPC on lihtne viis raha säästmiseks ja kulude jälgimiseks – tasustamine toimub reaalselt saadud külastuste arvelt. Võrreldes traditsioonilise turundusega on internetiturunduse kulud oluliselt madalamad, seega pakub see häid võimalusi ka ettevõtetele, mille turunduseelarved ei ole nii suured. Näiteks telereklaami valmimisel peab arvestama nii produktsiooni kui meediakuludega, samas on võimatu öelda, kui paljud inimesed reaalselt reklaamile reageerisid.

2. Mõõdetavus

Digitaalne turundus on lihtsalt mõõdetav tänu analüütika tööriistadele nagu Google Analytics. SEO, AdWords, sotsiaalmeedia, e-posti turundus, mobiilireklaamid jm annab asjakohast ja täpset infot saadud klikkide, kodulehe külastuste ja müükide kohta. Konversioon on lihtsalt mõõdetav ning ROI arvutamine täpne. Võrdluseks traditsiooniline turundus, mille puhul on tegemist pigem oletuste ja hinnanguliste arvudega.

3. Reaalajas jälgitavad tulemused

Kuigi internetiturundus on pigem pikaajaline strateegia, on tulemusi võimalik koheselt jälgida. Näiteks Google AdWordsi reklaami puhul saad analüüsida reklaamide klikimäära ja efektiivsust ning vajadusel kustutada mittetoimivad reklaamid. Analüütika abil saab hinnata strateegia efektiivsust ning puuduste korral teha kiireid muudatusi. Kui ärikataloogi uuendatakse kord aastas, siis kodulehte või internetireklaami on võimalik uuendada igal ajahetkel.

4. Demograafiline segmenteerimine

Võrreldes traditsioonilise turundusega, on internetis sihtgrupi määratlemine oluliselt täpsem. Nt Facebook suudab suunata reklaame täpselt valitud sihtgrupile ja näidata, kui paljude klientideni reklaam jõudis. Traditsioonilise reklaami puhul on reklaami suunamine mingis ulatuses võimalik, näiteks kodumasinate reklaami paigutus vastava sihtrühmaga ajakirja, kuid segmenteerimine jääb oluliselt alla internetiturunduse võimalustele.

5. Pikaajaline mõju

Traditsioonilise turunduse kampaania eluiga on keskmiselt 1-4 nädalat. Internetiturunduse puhul on see pidev protsess, mis toob ühtlaseid tulemusi. Olles saavutanud SEO-ga esilehe positsiooni Google’is võib kindel olla, et pidev töö tagab positsiooni säilimise, mis toob hulgaliselt uusi külastusi ja päringuid. Sisuturundusega lood oma ettevõttele asjatundja maine, mis tõstab ettevõtte tuntust ja usaldusväärsust, mis omakorda levib word-of-mouth reklaamina.

Kokkuvõte

Internetiturunduse eelised traditsioonilise turunduse ees on eelkõige väiksemad kulud, mõõdetavus, reklaami jälgimine reaalajas, reklaami suunamine ja turunduse pikaajaline mõju. Kasutades oskuslikult internetiturunduse eeliseid ja võimalusi saab kuluefektiivselt suunata turundustegevust konkurentsieelise suurendamiseks.