Teenused

Teenused

Meie kliendiks ei ole võimalik saada, me tahame, et me oleksime partnerid. Partnerina osutame Sulle hea meelega ühte või mitut teenust, aga parima tulemuse saavutame full-stack kogemusega. Alustame ja lõpetame analüüsiga, et Sinu toote või teenuse turundus oleks täiuslik.

B R A N D D E S I G N & W E B A T T E N T I O N G E N E R A T I O N L E A D S & S A L E S A N A L Y S I S
Bränd

We will work with you from the beginning. We will figure out your position on the market and help you define the best marketing and communication strategy for your company. And if you are already in the business for some time, we will help you find new strength.

Read more
Disain ja veeb

You need a platform to be heard. We will help you to implement the amazing strategy and brand we have figured out together. Be it a good website for people to react to what you offer or the cover of Financial Times. You need them to click, call, write and buy.

Read more
Huvi tekitamine

Your audience needs to know you’re around. This means you need to rank highly in search results, have an engaging social media presence, offer helpful information and advertise yourself in campaigns. We will give you more voice with less noise.

Read more
Liidid & müük

Attention does not equal turnover. Getting them to buy is hard work. We will gear your efforts towards making people to respond and once they have, we will make sure you do not lose them. Keeping them loyal is our mutual goal.

Read more
Analüüs

We want you and your services & products to be future proof. So we measure everything what is possible to measure and will give you insightful recommendations about the direction of your marketing activities. In data we trust.

Read more
Meie lähenemine

Mis on turundus?

Turundus on tööriist, mille abil on võimalik muuta inimeste vaatenurkasid ning arusaamu, nende mõtteid ja käitumist.

  • Sa soovid kogu maailmale oma tootest või teenusest rääkida.
  • Sa soovid muuta oma brändiga seonduvaid mõttemalle ning konkurentidest ette kihutada.
  • Sa soovid, et inimesed unustaksid Sinu viimase toote tehnilise vea.
  • Sa soovid, et kõik, kes Sinu toodet või teenust kasutavad, mõtleksid endast seda tehes hästi.
  • Sa soovid, et Sinu auditoorium saavutaks Sinu toodet või teenust kasutades ühiskonnas ihaldatud staatuse.

See kõik on saavutatav tänu hoolega läbimõeldud turundus- ja kommunikatsioonitegevusele.

IMPACT 80/20 saavutab Sinu eesmärgid kombineerides bränditurunduse ja otseturunduse.

Definitsioon

Meie arusaam turundusest

Bränditurundus

Bränditurundus on traditsiooniline reklaamindus, mida esindavad über-loovad inimesed, imeline disain ja kastist kaugel-kaugel väljas mõtlemine. Nõnda on klassikalist turundust ja reklaami viljeletud juba 1960ndatest aastatest alates. Bränditurunduse eesmärk on tugevdada kaubamärgi ja tarbija vahelist suhet ning luua ja kasvatada sellekohast teadlikkust.
Miinuskülg: bränditurundus nõuab suurt reklaamiaeelarvet, lisaks puudub siin võimalus ROI-d ning tulemusi mõõta.

Otseturundus

Tänapäevane otseturundus on suures plaanis digiturundus, mida esindavad noored ja vihased, kes haaravad uue tehnoloogia võimalusi lennult ja oskavad seda ka kasutada. Ikka selleks, et üha tulemuslikumaid müügiprotsesse luua.
Miinuskülg: tulemustele ja tulemuspõhistele otseturunduslikele tegevustele keskendumine on lühiajaline ega loo brändile väärtust.

Meie lahendus: Full Stack turundus

Bränditurundus + otseturundus. Kahte kokkupannes saame 1+1>2.