Tagasi teenuste juurde

Digiturunduse auditid

Selleks, et koostada strateegiat ning planeerida tegevusi, peab olema teadlik turupotentsiaalist ning oma digivarade väärtustest. Auditid annavad võimaluse analüüsida olemasolevat liiklust ja kvaliteeti kodulehel (Google Analytics ja UX), hinnata seniseid ja planeerida edasisi tegevusi reklaamikanalites (Adwordsi ja sotsiaalmeedia audit), saada ülevaade, kuidas tulla paremini välja orgaanilistes otsingutulemustes, kaardistada visuaalse identiteediga seonduvad  aspektid jne.