Tagasi loetelu juurde

Hüppa digimeedia rongile enne kui on hilja

Kui Sinu ettevõte digimaailmas ei tegutse, ei ole Sind olemas. Miks? Digimeedia väärtus seisneb suuresti just selles, et see võimaldab inimesi (loe: oma potentsiaalselt sihtgruppi) täpselt sihtida, neile nende endi poolt ihaldatud tooteid ja teenuseid pakkuda ning saadud tulemusi komakoha täpsusega mõõta. IMPACT 80/20 Digital Media Manager Tõnis Suitslepp rääkis digimeedia olulisusest ja arengusuundadest lähemalt.  

Me oleme digiusku

“Inimeste igapäevased käitumis- ja tarbimisharjumused liiguvad üha enam digitaalses suunas. Ja digimeedia suur eelis on nende harjumuste n-ö kätte saamine. Nii saab väga täpselt oma kliente neid huvitavate pakkumistega sihtida, tulemusi mõõta ning hiljem ka järeldusi teha,” räägib Tõnis Suitslepp, IMPACT 80/20 Digital Media Manager.

Digitaalne kirjaoskus on isegi nii oluline, et sageli jääb inimestel ostuotsus katki, kui ettevõtte koduleht ei ole piisavalt tänapäevane või avaneb mobiilis halvasti. “Korrektne maandumis- või koduleht, kuhu inimesi kampaania- ja sõnumi põhiselt suunata, on digiturunduse üks põhialuseid. Kui maandumisleht ei ole visuaalselt atraktiivne, läheb ka digimeediasse investeeritud raha suure tõenäosusega vett vedama,” selgitab Tõnis.

Photo by rawpixel.com from Pexels

Milline on homne digipäev?

“2019 ei tundu digimeedia areenil väga raputav tulevat, pigem on näha paika loksunud ja läbi proovitud protsesside kasvu. Näiteks suureneb mobiilikasutajate arv, veebileht peab kindlasti vastama kõikidele mobiilsetele parameetritele, et kasutajatel ei esineks mingeid takistusi.

Kuna mobiilne liiklus suureneb, siis tuleb üle vaadata seadmeülese ehk cross-device liikluse kulg. Näiteks, kas inimesed, kes on tulnud veebilehele läbi mobiili, teevad seal kohe soovitud tegevusi või toimub ihaldatud konversioon (ost, päringuvormi täitmine vms) hoopis desktopi liikluse pealt korduvkülastusena? Vastava info alusel saab sõltuvalt platvormist üles ehitada erinevaid reklaame ning luua klienditeekondi, mida omakorda efektiivselt digiturunduse mõistes n-ö ära kasutada saab”.

Digimeedia areng puudutab eelkõige erinevaid sotsiaalmeedia platvorme ja AI jõudsat edenemist. “Uusi algoritme tekib digimeedia skeenele juurde kui seeni pärast vihma. Tekib ka lahendusi, mis teevad sealse navigeerimise tavakasutajate jaoks tunduvalt sõbralikumaks ning kogu protsessi automatiseeritumaks. Google Adsi puhul on peamine see, et elementaarsed asjad on tavakasutajatele tänu automatiseeritud panustamiste erinevatele variatsioonidele ja mitmetele erinevatele algoritmide täiendustele tunduvalt lihtsamaks tehtud,” räägib Tõnis ning jätkab: “Üldiselt on see platvorm valdkonnavõõrale inimesele veel suhteliselt keeruline, kuigi lihtsakoelisema kampaania juhtimine on tehtud mõnevõrra lihtsamaks. Kes soovib aga rohkem süvitsi minna, siis on tal kampaania reeglistike ja skriptide rakendamisel kindlasti  asjatundjate oskuslikku kätt tarvis”.

Eesootavatest peamistest trendidest toob Tõnis välja ka videoformaadis reklaamide suurema leviku ja võimaluste hulga. “Kuna liikuvad pildid ja õigesti valitud visuaalid mõjuvad tunduvalt efektsemalt, kui staatiline sisu, levivad need ka erinevates keskkondades, näiteks nagu Google Display võrgustik ja Facebook Display, tunduvalt paremini. Lisaks tuli Google hiljuti välja oma videoformaadis responsive display reklaamidega, tänu millele saab Google Display võrgustikust Youtube’i keskkonda tulemuslikult dünaamiliselt muutuvate reklaamtekstidega videoid laadida,” räägib Tõnis.

Kaks märksõna: reeglid ja loovus

Ka reegleid täiustatakse. Tõnis soovitab rõhku pöörata eelmisel kevadel rakendunud isikuandmekaitse seadusest tulenevatele nõuetele. “Ka Google Ads keskkonna erinevad reeglid ja ettekirjutused muutuvad sagedasti. Näiteks see, milliseid reklaame võib näidata, mis valdkonnad on keelatud ning, milliste valdkondade puhul on kohustuslik kasutada teavitavaid tekste. Kehtivate seadustega tuleb kursis olla”.

Loovuse mõiste ja loovad lahendused muutuvad järgnevatel aastatel üha olulisemaks. Põhjus lihtne: loovust ei saa (väga lihtsalt vähemalt) automatiseerida. “Kampaaniat käima panna ja seda jooksutada ei ole küll keeruline, kuid see peab olema loovalt üles ehitatud ja tehniliselt läbimõeldud. Konkurentidest eristutakse just loovlahenduste kaudu”.  

Kas digimeedia pidev areng on õnnistus või nuhtlus?

“Arenguga kaasa mineja jaoks on see õnnistus ning rongist maha jääja jaoks nuhtlus. Kahjuks on veel ka täna palju ettevõtjaid, kes ei ole osanud või tahtnud digimeedia valdkonnas midagi teha. Peamised põhjused on, et tema kliendid tulevad muudest, traditsioonilisematest kanalitest, läbi soovituste või kolmandal viisil,” räägib Tõnis.

Ta jätkab: “Täna saab n-ö vanal viisil veel hakkama, kuid lähiaastatel tuleb paratamatult digirongile hüpata. Tänane globaalne maailm liigub üha rohkem ja süvendatult digitaalsete lahenduste suunas. Sest, mis juhtub siis, kui n-ö vanad head kanalid üks hetk ära kaovad?”.

Loe ka selle kohta, mida toob käesolev aasta turunduses üldiselt.

Soovid ka digirongile hüpata ja ettevõtte tulevik enda kätesse haarata? Võta meiega ühendust!