Tagasi loetelu juurde
Auhinnatud

Kuidas valmis auhinnatud kodulehekülg lastejaam.ee?

Lastejaam.ee on lastele suunatud veebirakendus, kuhu koondatakse uudiseid nii tulevastest kui ka toimunud sündmustest, teave lastega koos vabaaja veetmise võimalustest ning samuti leiab sealt Eesti Rahvusringhäälingu kanalite lastesaated ja mängud. Lisaks saavad veebirakenduse külastajad saadetesse kirjutada.

Klient:
Lastejaam

Projekti kestvus:
2 aastat

Disain ja veeb

Mobiilisõbralik veebilahendus

Kodulehe loomise idee sai alguse sellest, et ERR-i lastesaadete vaatajatel ei olnud ühtset kohta, kus oma lemmiktegelastega eetrivälisel ajal suhelda. Kuna looma hakati täiesti uut keskkonda, siis alustati puhtalt lehelt.

Esmalt pandi paika kodulehe kontseptsioon ja kaardistati ära vajalik funktsionaalsus. Lastejaama loomisel lähtuti ideest, et kogu veeb on üles ehitatud saatepõhiselt. Teisisõnu kõik tegevused on koondatud saate ümber, mis eristab loodud veebi kõigist teistest lastele suunatud kodulehtedest. Lisaks on kõik kodulehel olevad mängud ja tegevused lastejaama „näoga”.

Lähemalt

Kuidas lähenesime

Sihtgrupilistest iseärasustest tulenevalt oli disaini loomisel oluline lihtne kasutajakogemus ja lehel läbivalt ühtse struktuuri kasutamine, et lastel ei tekiks arusaamatusi ning teekond soovitud tegevuse sooritamiseks oleks sujuv. Veebilehel on navigeerimiselementidena kasutatud lastele lihtsasti äratuntavaid visuaalseid elemente, et ka alles lugema õppivad mudilased saaksid lehel iseseisevalt hakkama. Kodulehe mängulisuse tagamiseks ja laste tähelepanu püüdmiseks on lisatud iseloomustavad helid.

Kontseptsiooni visualiseerimiseks loodi mock-up’id, et välja töötada elementide ja plokkide paigutus kodulehel. Paralleelselt käivitati ka nimekonkurss.

Seejärel kaastati projekti kunstnik, kes lõi lastejaama tegelased ning erinevad visuaalsed elemendid, mida lehe kujunduse loomisel kasutasime.

Tulemus

Mis me koos saavutasime

Kodulehe avalikustamiseks korraldati eriüritus, mida kanti otse üle nii teles kui ka lastejaama kodulehel. Üritust saab järelvaadata siit.

Avaürituse tarbeks lõi WSI turundustiim koostöös videospetsialistidega videoklipi, mis tutvustab lastele mänguliselt lastejaam.ee võimalusi. Video on sarnaselt kodulehega lihtsasti jälgitav ja huvitekitav.