Tagasi loetelu juurde

Digiturunduse auditid

Selleks, et koostada strateegiat ning planeerida tegevusi, peab olema teadlik turupotentsiaalist ning oma digivarade väärtustest. Auditid annavad võimaluse analüüsida olemasolevat liiklust ja kvaliteeti kodulehel (Google Analytics ja UX), hinnata seniseid ja planeerida edasisi tegevusi reklaamikanalites (Adwordsi ja sotsiaalmeedia audit), kaardistada oma ettevõtte visuaalne väljapaistvus (kodulehed, materjalid, kampaaniad) ning saada ülevaade, kuidas tulla paremini välja orgaanilistes otsingutulemustes, kaardistada visuaalse identiteediga seonduvad  aspektid jne.

Auditite erinevad vormid

  • UI/UX audit – Vaatame üle sinu visuaalse väljapaistvuse digis. Selleks, et Sinu äri potentsiaal oleks digis terviklik, aitame detailidena ära kaardistada kasutajakogemusest lähtuvalt sinu põhilise digikanali. On selleks veebileht või veebipood. Auditeerimine sellises kontekstis on hea viis leidmaks uusi suundi ja/või arengukohti, kuidas oma äri digipotensiaali paremini toetada.
  • Disaini audit – Disaini auditi eesmärgiks on aidata Sinu brändi visuaalsel tervikul kokku kõlada. Disaini auditi koostab disainer, koostöös kliendi ja olemasolevat brändi iseloomustavate dokumentide jms sisendist lähtuvalt.
  • Sotsiaalmeedia audit Turunduskanalina on sotsiaalmeedial oluline roll täita. Vaatame auditi käigus üle Sinu sotsiaalmeedia kanalid ja teeme vastavasisulised ettepanekud, et tõsta Sinu digivarade väärtust.
  • Digiturunduse kanalite ja tegevuste audit – Turunduskanalite kasutamine optimaalselt ning tulemuslikult algab alati tulemuste mõõtmisest! Auditi käigus vaatame, kuidas reklaamid on seadistatud? Kas reklaame on testitud? Milliseid sihtrühme ja publikuid on kasutatud? Kas tulemused on träkitud? Analüütikas goal’id ülesse seatud?